Potrivit Ministerului Afacerilor Externe norvegian, Norvegia își deschide granițele pentru lucrătorii sezonieri din țările SEE în sectoarele considerate critice.

Ministerul Justiției și Securității Publice a adoptat modificări ale regulamentelor referitoare la respingerea/returnarea cetățenilor străini fără permis de ședere. Conform unui amendament, se va permite accesul în Norvegia pentru resortisanții din țările UE/SEE dacă vor lucra într-un sector în care există o nevoie critică de forță de muncă (agricultură, horticultură, silvicultură, piscicultură, industria alimentară, sectorul petrolier și energetic).
Comunicatul cuprinde precizarea faptului că oricine sosește în Norvegia este obligat, în conformitate cu Regulamentul COVID-19, să intre în carantină pentru o perioadă de 14 zile de la sosire.

Direcția Norvegiană pentru Imigrație – UDI – a publicat condițiile care trebuie îndeplinite pentru a le fi permisă intrarea în Norvegia cetățenilor statelor membre UE / SEE, care dețin un contract de muncă în Norvegia, a cărui desfășurare încă nu a început. Condițiile se aplică atât contractelor de muncă sezoniere, cât și contractelor pe termen lung.

Accesul este permis dacă:
1. locul de muncă este într-un domeniu în care există o nevoie critică de forță de muncă;
Prin „domeniu în care există o nevoie critică de forță de muncă”, se consideră agricultura, horticultura, silvicultura, pescuitul, industria pescuitului, industria alimentară, industria petrolului și dezvoltarea hidroenergiei, a energiei eoliene și a rețelelor electrice.
Locul de muncă trebuie să fie o poziție de bază într-unul dintre aceste domenii (pescar, grădinar/horticultor etc.) , nu sunt acceptate poziții ,,auxiliare”, ,,de susținere” din cadrul acestor domenii (de ex. administrație).

2.locul de muncă este în serviciile publice esențiale;
Locul de muncă este o poziție care menține buna funcționare a serviciilor publice esențiale sau pentru a răspunde nevoilor de bază ale populației (de ex. persoanele care au o expertiză specială în gestionarea focarelor de virus sau persoane care au alte cunoștințe de care sistemul de asistență medicală sau alte servicii publice esențiale au nevoie).
La intrarea în Norvegia, angajatul trebuie să prezinte documente care să arate că va lucra în serviciile publice esențiale, astfel că prezența sa în Norvegia este strict necesară.

3. dacă persoana este angajată a unei companii dintr-un stat SEE, altul decât Norvegia
Pentru angajații companiilor dintr-o țară UE / SEE, alta decât Norvegia, trimiși/detașați în Norvegia pentru un proiect aflat în derulare sau începerea unui nou proiect în Norvegia, care va dura cel puțin trei luni.

UDI recomandă deținerea asigurării de sănătate/medicale, în cazul în care contractul de muncă nu prevede clauze referitoare la acest aspect.

Accesul în Norvegia nu va fi permis dacă nu se aplică niciuna dintre cele trei variante de mai sus.
Dacă nu este aplicabilă nicio alternativă din cele de mai sus, nu se poate călători în Norvegia în acest moment, chiar dacă cetățenii UE/SEE dețin un contract de muncă și / sau un contract de închiriere.
Restricția are în vedere prevenirea răspândirii pandemiei coronavirusului.

UDI recomandă consultarea regulată a site-ul web www.udi.no pentru obținerea de informații actualizate.

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

 

Ambasada României în Norvegia/Romanias ambassade i Norge

Lasă un răspuns